Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Publicerad 2022-05-23

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Satsning på ungt inflytande

David Myrvold som har skägg och glasögon, vinkar mot kameran.

Är du ung i Vänersborg och vill kunna påverka din vardag och de beslut som berör dig?

Just nu pågår ett arbete för att stärka barns och ungas inflytande i Vänersborg. Kanske vill du ha möjligheten att kunna påverka hur dina vardagar är? Det kan gälla allt från hur det är i skolan till om du har önskningar om basket- och fotbollsplaner eller planeringen av nya cykelvägar.

Redan nu kan du som är ung och bor i Vänersborg komma med förslag på aktiviteter och arrangemang samt vara med och hålla i dem tillsammans med fritidsgårdarna och Timjan om du vill.

Syfte med projektet

Syftet med projektet om ungas inflytande är att främja trygghet hos ungdomarna och ge dem möjligheten att ta mer plats och påverka beslut som berör dem. Förhoppningen är att fler ungdomar i Vänersborg ska känna att de kan var med och påverka.

Vilka vänder sig projektet om inflytande till?

Målgruppen för projektet om ungas inflytande är personer mellan 13 och 25 år i Vänersborgs kommun. Projektet började 2021 och sträcker sig ända fram till 2024. Förhoppningsvis kommer projektet resultera i ett fortsatt arbete med ungt inflytande.

Mötesplats för verksamheten kommer förmodligen att vara i det nya centrala biblioteket, men om ungdomarna är mer engagerade i någon annan plats kommer man ta hänsyn till det.

David Myrvold har uppdrag att samordna projektet. Hans mål är bland annat att ha en referensgrupp med ungdomar året runt. Som exempel berättar David att volontärgrupperna kring fritidsgårdarna och Timjan är ett litet steg i ungt inflytande, men i de då är knutna till enskilda evenemang.

Anledningen att man inte redan satt ihop en grupp är, enligt David, bland annat att ungdomarna kan tröttna om det blir möte efter möte utan något resultat. Första steget är i stället att synliggöra projektet om ungas inflytande för både ungdomarna, tjänstepersoner i kommunen och politiker. Därför kommer man till exempel besöka skolor och mötesplatser där ungdomar träffas på dess fritid.

Vill du veta mer?

Du kan får mer information direkt från David, eller genom Ungivbg, Fältarna, fritidsgårdarna eller Timjan.

David Myrvold når du på david.myrvold@vanersborg.se

Text: Zejneb och Abdisadaq

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se