Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Fritidsgårdarnas enkät

Diagrammet visar vilken årskurs de svarande gick i, baserat på kön.

Hösten 2020 genomförde de kommunala fritidsgårdarna och Timjan en enkätundersökning bland ungdomar i Vänersborg. Syftet med enkäten var att ta reda på ungas intressen och tankar om fritidsverksamheten i Vänersborg.

Totalt svarade 657 personer på enkäten. Av dessa gick 525 personer på högstadiet.

KONTAKT

Enhetschef
Eleonor Artfors

Telefon
0521-72 12 00

E-post
eleonor.artfors@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM