Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Fritidsgårdarnas enkät

Diagrammet visar vilken årskurs de svarande gick i, baserat på kön.

Hösten 2020 genomförde de kommunala fritidsgårdarna och Timjan en enkätundersökning bland ungdomar i Vänersborg. Syftet med enkäten var att ta reda på ungas intressen och tankar om fritidsverksamheten i Vänersborg.

Totalt svarade 657 personer på enkäten. Av dessa gick 525 personer på högstadiet.

Ladda ner hela enkäten som presentation med svar baserat på kön Powerpoint, 818 kB. (Powerpoint, 818 kB)

Staplar som visar utfallet bland svar på enkäten

Har du besökt en fritidsgård eller Timjan i år (2020)?

218 ungdomar svarar att man besökt en fritidsgård eller Timjan under 2020. 359 ungdomar svarar att man inte gjort det. 70 ungdomar är osäkra på om man gjort det.

Under pandemiåret 2020 hade fritidsgårdarna begränsade öppettider och en stor del av året var endast Torpagården öppen.

Staplar som visar utfallet bland svar på enkäten

Känner du dig trygg på fritidsgården/Timjan?

De som besökt en fritidsgård fick frågan om man känner sig trygg på fritidsgården och Timjan. 93 % (204 ungdomar) svarar att de känner sig trygga och 7 % (15 ungdomar) svarar att de inte känner sig trygg.

Se hela resultatet online

Se resultatet av enkäten via Netigate Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Enhetschef
Eleonor Artfors

Telefon
0521-72 12 00

E-post
eleonor.artfors@vanersborg.se