Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Behov och problem

vissnande maskros

Här kan du läsa om olika typer av problem och situationer som direkt eller indirekt kan ha betydelse för ungas psykiska hälsa eller ohälsa.

Genom att klicka på en problemställning får du läsa om vad begreppet innebär. För varje problemtyp finns en hänvisning om vart man kan vända sig utifrån ålder, om man upplever att man behöver hjälp.

Till vänster kan du välja vilken problemtyp du vill läsa mer om. Listan är under uppbyggnad och fylls på dagligen.

Kontakt

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

SOS Alarm
Tel. 112

Socialtjänst
Mottagare - familj/missbruk

Tel. 0521-72 17 73, 72 17 26

Socialjouren 
Tel. 0522-69 74 44

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Tel. 010-435 17 12

Sjukvårdsupplysning
Tel. 1177

Akutmottagningen NÄL
Tel. 010-473 81 00

Råd om vård på webben
1177

Facebook

INSTAGRAM