Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF) är ett kommunalt råd som har till uppgift att driva tillgänglighetsfrågor i kommunen. Rådet sammanträder i regel minst 4 gånger per år.

Rådets huvudsakliga roll är att sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet och att arbeta för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta personer i kommunen. En annan viktig roll är att upprätthålla en god dialog och ett gott samarbete med politiker och övrig kommunal förvaltning samt andra myndigheter, organisationer och privata aktörer i samhällslivet.

Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor  har också en så kallad granskningsgrupp som kan ge råd om hur man kan utveckla tillgängliga miljöer. Det kan röra sig om exempelvis utlåtande i samband med ny- och ombyggnationer av inomhus och utomhusmiljöer, kollektivtrafik samt råd hur man stärker tillgängligheten i stort runt om i samhället. Granskningsgruppens kompetens spänner över ett brett område.

Läs mer om det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kontakt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Kommunväxel
0521-72 10 00

Facebook

INSTAGRAM