Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

Vänersborgs kommun är en kommun som tar tillgänglighetsfrågorna på allvar. I Vänersborg är det självklart att alla ska ha en god tillgänglighet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

Kommunen ser tillgänglighetsfrågorna som en självklar del av beslutandeprocesser. Vänersborgs kommun arbetar utifrån Agenda 22 som är FN:s riktlinjer för hur medlemsstaterna ska förhålla sig till personer med funktionsnedsättningar.

Mer information om Vänersborgs Kommuns arbete kring tillgänglighet

Kontakt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Kommunväxel
0521-72 10 00

E-post myndigheten
social@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM