Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Funktionsvariation

En funktionsnedsättning innebär för många en livslång försämring av fysik och/eller psykisk funktion. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation ska kunna räkna med att samhället på politisk väg gör insatser för att man ska kunna leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet.

De nationella målen i Sverige för funktionshinderpolitiken är

  • en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
  • att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
  • jämliket i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Samhällets insatser i form av stöd får man huvudsakligen genom

  • kommunen
  • landstinget/regionen
  • försäkringskassan
  • arbetsförmedlingen.

Kommunen svarar för skola/utbildning, bostadsanpassning, äldre- och handikappomsorg samt hälso- och sjukvård upp till läkarnivå.

Landstinget svarar i huvudsak för hälso- och sjukvård på alla vårdnivåer.

Försäkringskassan svarar för socialförsäkringens ansvarsområde, till exempel pensioner och sjukpenning.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för insatser med anknytning till arbetet.

Läs mer på regionens sida om hjälpmedel och samhällsstöd vid funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Vänersborgs Kommuns satsningar på

Facebook

INSTAGRAM