Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Silvertärnan

Silvertärnan ligger utmed Idrottsgatan inte långt från Sportcentrum. Skolan är en del av skolenheten Silvertärnan/Vänerparken. I skolan finns cirka 340 elever fördelade på 13 grundskoleklasser. Klasserna är fördelade på tre arbetslag.

Målsättningen med skolans arbete är att stimulera varje elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. För att lyckas med detta krävs professionell och engagerad personal som arbetar i nära samverkan med eleven och dess vårdnadshavare.

Mer information om Silvertärnan

Läs mer om Silvertärnan på skolans hemsida

Kontakt

Rektor Silvertärnan Väster
Charlotte Karlsson
0521-72 20 97
charlotte.karlsson@vanersborg.se

Rektor Silvertärnan Öster
Annika Egle Svensson
0521-72 18 08
annika.eglesvensson@vanersborg.se

Besöksadress:
Idrottsgatan 7, Vänersborg

Telefon administration:
0521-72 20 98