Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommande utställningar

Under 2024 kan samtliga utställningar på olika sätt kopplas till vår egna stad Vänersborg.

Utställning med kulturskolans bild och form elever

27 mars-6 april

Elever i åldrarna 6-15 år från Vänersborgs Musik-och Kulturskola ställer ut i en gemensam utställning på temat offentlig konst. Verken i utställningen har inspirerats av konst i det offentliga rummet och graffiti.

Studenter från HDK-Valand inspireras av Vänersborg

25 april - 24 maj

Studenter från kandidatprogrammet år två i Fri konst på HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Göteborg tar sig an Vänersborgs stad som tema. Utställningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Vänersborgs konsthall.

Sommarsalong 2024

Tema: Vänersborg - Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
19 juni - 24 augusti

En öppen salongsutställning där alla kreativa individer bjuds in att delta med ett verk vardera på ett utvalt tema.

I år är temat för Sommarsalongen Vänersborg och dess kommunslogan attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Med detta ämne som utgång vill vi att ni som önskar delta med ett verk funderar på vad Vänersborg betyder för er och vad den kommunala slogan åsyftar. Lever Vänersborg upp till ordet attraktiv? Är ditt liv i Vänersborg hållbart? Vad definierar ditt Vänersborg?

Välkommen in med ett verk på detta temat lördag den 8 juni. På plats i konsthallen vid inlämning finns en blankett att fylla i. Bland annat behöver du motivera hur verket knyter an till tematiken och hur det definerar din bild av Vänersborg.

Deltagande i Sommarsalongen är kostnadsfritt.

Det vilda

14 september - 16 november

Hösten 2024 inleder vi med en utställning där konstnärerna Statira Jazayeri och Linn Bredberg undersöker och tolkar Vargön. Det är genom både lokal kännedom och med nyfunnet perspektiv dessa två konstnärer tar sig an Vargöns särdrag och karaktär.

Statira är baserad i Göteborg och har under lång tid arbetat med textilkonst, med inriktning på drapering och veck. I utställningen Det vilda har hon inspirerats av Hallebergs bergväggar och det omgivande landskapets karaktär. Hon använder sig av olika material och skapar både skulpturala verk och installationer.

Linn är uppvuxen i Vargön men är sedan några år tillbaka bosatt och verksam i Stockholm. I sin konstnärliga verksamhet har hon haft ett fokus på Vargön och då specifikt den lokala relationen till älgarna. Utöver sitt arbete med konst är Linn också verksam som illustratör och grafisk formgivare.

Homografiska museet

7 december - 1 februari

I Fengersfors står Homografiska museet. Det är ett litet museum till ytan, men dess samling visar en omfattande världsbild av queer representation, mångfald och variation. I samlingen finns det såväl konstverk som dokumentation och föremål. Homografiska museet är en reaktion på vårt samhälle där makt, norm och inflytande är det som påverkar vad som sparas i våra arkiv och formar vår historia, och framtid. Då historien alltid är subjektiv.

Homografiska museet drivs av Funny Livdotter, som också är grundaren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024