Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs kulturpris och kulturstipendium

Bild: Serena Moqvist fick stipendiet 2009

I Vänersborg finns ett omfattande kulturliv. Många kulturaktörer levandegör kommunen genom sina verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen detta genom att dela ut kulturpris och kulturstipendium för särskilt betydande insatser och lovande kulturutövare.

Kulturpris

Vänersborgs kommuns kulturpris är avsett som en hedersutmärkelse och tilldelas person, grupp eller organisation som är hemmahörande i Vänersborgs kommun eller har haft nära anknytning till kommunen, som erkänsla för speciellt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Kulturstipendium

Vänersborgs kommuns kulturstipendium ges till unga kulturarbetare eller grupper som visat lovande förutsättningar inom kulturella områden.
Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Studieresor, forskning och fortbildning är exempel på aktiviteter som man kan söka stipendium för. Vid bedömning prioriteras beskrivningen av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.

Nominering/ansökan

Nominering/ansökan kan göras från och med nu och framåt. Formulär finns tillgängliga i vänsterspalten. Beslut fattas efter att reviderade regler antagits av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2021.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

E-post myndigheten:
kulturfritid@vanersborg.se

MER information