Hoppa till innehåll

Elevhälsan

Elevhälsan är den enhet inom Barn och utbildnings­förvaltningen som organiserar elevhälsan för barn och ungdomar.

Inom enheten finns elevhälsoteam med psykologisk, pedagogisk, medicinsk (logoped, skolläkare, skolsköterskor) och kuratorskompetens. I elevhälsan arbetar även en samverkande socialsekreterare och det finns ett mobilt skolteam som arbetar med fokus på ökad skolnärvaro.

KONTAKT

Elevhälsan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33, Vänersborg

Elevhälsochef:
Lena Ericsson

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
lena.ericsson@vanersborg.se

Bitr elevhälsochef:
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon:
0521-72 10 73

E-post:
Carianne Lundvall Karlsson

Expeditionen:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80

E-post myndigheten:
elevhalsan@vanersborg.se