Hoppa till innehåll

 

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskola

Förskolan är frivillig och är till för barn i åldern 1 till 5 år. Utbildningen bedrivs av kommunen eller fristående huvudman. Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Ditt barn kommer att utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagoger.

Skolverket - Det här är förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket - Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pedagogisk omsorg

Verksamheten erbjuder pedagogisk omsorg för barn och skolbarn som fyllt 1 år och fram till och med vårterminen eleven fyller 13 år. Pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet till förskola och fritidshem. Det kan vara verksamhet där dagbarnvårdare tar hand om barnen i sitt eget hem. Vardagspedagogiken och den fria leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarnas egna hem. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman.

Allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

För dig som arbetar kvällar/helger/nätter finns en dygnet-runt-öppen pedagogisk verksamhet.

Dygnet-runt-öppen verksamhet

För dig som arbetar kvällar, nätter och helger finns pedagogisk verksamhet. Lanternan som tar emot barn i åldrarna 1år fram till den vårterminen barnet fyller 13 år. För att ditt barn ålder 1–5 år ska ha möjlighet att gå på Lanternan ska hen vara placerad på Vänerparkens förskola 25 under dagen.

Kommunen har inte lagstadgad skyldighet att erbjuda dygnetruntomsorg men erbjuder ett begränsat antal platser. Det är stor efterfrågan och kö till dessa platser och du kan inte garanteras placering i just denna verksamhet.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten vänder sig till barn som går i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av fristående huvudman.

Telefon- och besökstider

Administratörer har möjlighet att svara på era frågor under nedanstående tider:

Telefontid

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12:00

Besök

Onsdagar klockan 14.00 - 15.30

Från och med 6 oktober 2021 öppnar vi återigen besökstiden.

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Kommunhuset
Vänersborg

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se