Hoppa till innehåll

 

Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg, när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig med yngre syskon har ditt barn rätt till pedagogisk omsorg. Ditt barn har rätt att gå i förskola eller erbjudas plats i pedagogisk omsorg. Från ett år tills de börjar skolan och skolbarnomsorg eller familjefritidshem (pedagogisk omsorg) från sex år till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

I Vänersborg finns en öppen förskola, Sirius, dit barn 0-6 får komma tillsammans med sina föräldrar. I Vänersborg kan du välja mellan kommunal och enskild förskoleverksamhet. För dig som arbetar kvällar, nätter och helger kan barnomsorg erbjudas på Lanternan (avdelning på Vänerparkens förskola 25) som även är öppen kvällar, nätter och helger. Har ditt barn allergier erbjuder Marierovägens förskola en allergivänlig avdelning, Stjärnan.

Den enskilda verksamheten drivs främst av föräldra- och personalkooperativ men också  av aktiebolag. Kommunen har tillsynsskyldighet över den enskilda förskoleverksamheten och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala. Däremot bestämmer de enskilda själva vilken avgift föräldrarna skall betala. Avgiften får dock inte överstiga maxtaxan. Alla enskilda verksamheter har sin egen barnomsorgskö så du ansöker direkt till förskolan eller enskild pedagogisk omsorg.

Telefon- och besökstider

Administratörer har möjlighet att svara på era frågor under nedanstående tider:

Telefontid

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12:00

Besök

Onsdagar klockan 14.00 - 15.30

Under rådande omständigheter är besökstiden stängd.

Besökstiden har under 2020 stängt 15 april, 20 maj samt 23 december.

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Kommunhuset
Vänersborg

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se