Hoppa till innehåll

Förskola

Förskoleverksamhet

Vänder sig till barn som är mellan 1 och 5 år som inte har börjat skolan och består av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. I Vänersborgs kommun finns ett 25-tal kommunala- och fem enskilda förskolor (friförskolor) samt en öppen förskola. Ansökan till förskola görs på vår e-tjänst.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Det är obligatoriskt för kommunen att anordna allmän förskola för alla barn från och med höstterminen det år då de fyller 3 år men frivilligt för barnen att delta. Syftet med allmän förskola är att alla barn ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få förbättrade möjligheter till lärande och utveckling. Allmän förskola bedrivs på ordinarie förskola och omfattar 525 tim/år (15 tim/vecka) och man följer skolans terminer, vid skollov är barnet hemma från förskolan. Ingen avgift tas ut vid allmän förskola. För ett barn med fler timmar reduceras barnomsorgsavgiften.

Vill man ha allmän förskola eller om man önskar gå från allmän förskola till heltid ska detta anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningens administratörer för barnomsorg.

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

I Vänersborgs kommun är dagbarnvårdarna ett komplement till förskola-fritidshem. Man erbjuds här en pedagogisk omsorg som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskole- och skolbarnsomsorg. Vardagspedagogiken och leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarens egna hem och man tar emot barn i åldern 1 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och flera av dem har en samlingslokal där man träffas en eller flera gånger i veckan. Här finns då möjligheter att ha gemensamma aktiviteter som ex. sångstund, fri/planerad lek och sagoläsning.

E-tjänst

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg.

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg

Schema

Schema läggs in i appen Tieto education som du laddar ner via din appstore.

Ansökan

Du ansöker om plats på förskola eller i pedagogisk omsorg för ditt barn via vår e-tjänst med e-legitimation. Ansökan görs till en specifik förskola och du kan göra maximalt 3 val. Mer information finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning

För att avsluta förskoleplacering loggar ni in på VÄLlänk till annan webbplats. Ni klickar på barnets namn, väljer förskola/fritidshem och sedan avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt.Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Köinformation

En nulägesbild över kö samt platser kvar till kommunens förskolor och dagbarnvårdare finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För aktuell information kontaktar ni administratörer för barnomsorg.

Sysselsättningsintyg

Till höger under inloggning e-tjänst finner ni dokument för sysselsättningsintyg som ni kan ge era arbetsgivare för underskrift.

Telefon- och besökstider

Administratörer har möjlighet att svara på era frågor under nedanstående tider:

Telefontid

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12:00

Besök

Onsdagar klockan 14.00 - 15.30

Besökstiden har under 2020 stängt 15 april, 20 maj samt 23 december.

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Kommunhuset
Vänersborg

Från och med 22 april finns besökstiden i Vänersborgs kommunhus på Sundsgatan. Anmäl er i receptionen vid ert besök så visas ni vidare.

Under rådande omständigheter är besökstiden stängd.


E-TJÄNST

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Centrum, Mariedal, Onsjö och Torpa/Tärnan

Enskild pedagogisk omsorg i Vänersborgs kommun

Telefon:    
0521-72 14 79  

E-post

barnomsorg@vanersborg.se

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Område:
Blåsut, Brålanda, Frändefors, Mulltorp,Skerrud, Vargön, Väne-Ryr och Öxnered Pedagogisk omsorg

Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun

Barn placerade i verksamhet i annan kommun

Telefon:
0521-72 14 79

E-post

barnomsorg@vanersborg.se

MER information

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här