Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Placeringsrutin Lanternan

Förskola

I Vänersborgs kommun finns barnomsorg för obekväm arbetstid på avdelning Lanternan som finns på Vänerparkens förskola 25. För att få en barnomosrgsplats på Lanternan krävs att ni har en grundplacering på Vänerparken 25. Avdelningar som finns här är Ankaret, Bojen och Kompassen.

När plats kan bereds på Lanternan skickas ett erbjudande om plats till Vänerparken 25, avdelning Lanternan.

Om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, övergår Lanternan till grundplaceringen på någon av avdelningarna Ankaret, Bojen eller Kompassen.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på Vänerparken 25 dagtid.

Fritids

Barnet har sin grundplacering på sitt skolfritids.

När plats kan beredas skickas ett erbjudande om plats på Vänerparken 25, avdelning Lanternan.

Om behov av barnomosrg på obekväm arbetstid inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, tas placering på Lanternan bort.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på ordinarie skola och fritids.KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen
Christina Nilsson
Therese Andersson

Telefon:    
0521-72 14 79  

E-post:
barnomsorg@vanersborg.se