Hoppa till innehåll

 

Från ansökan till placering

Ni ansöker om plats på förskola eller pedagogisk omsorg för ert barn via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Kontakta oss om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (BankID). Har ni som ska söka förskola skyddad identitet kontaktar ni oss direkt på telefontiden.
Ansökan görs till en specifik förskola och ni kan göra maximalt tre val. Ansökan ska göras sex månader innan plats önskas.

Ansökan
Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, önskade förskolor samt vilken verksamhet ansökan avser (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett. 

Garantidatum
Det datum ansökan inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ert barn får då automatiskt ett garantidatum, som antingen blir önskat datum eller fyra månader fram i tiden från anmälningsdatumet. Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader.

Ledig plats
Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som står först i kön till förskolan. Om flera barn önskat samma förskola fördelas lediga platser utifrån anmälningsdatum, syskonförtur och ålder.

Vid nyplaceringar är barn garanterade en plats i kommunen inom garantitiden. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna kommer barnet få ett erbjudande om placering till den förskola som ligger närmast hemmet.

Vid byte av förskola (omplacering) har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på lediga platser på önskad förskola.

Erbjudande
Erbjudandet om plats läggs upp på e-tjänsten. Information om att det finns ett erbjudande skickas ut via mail och sms om ni registrerat dessa uppgifter. Placeringserbjudandet ska besvaras inom sju dagar.

Ni står nu inför följande alternativ:

  • Acceptera platserbjudandet till ert förstahandsval. Barnet står inte kvar i barnomsorgskön eftersom kommunen erbjudit önskad plats.
  • Acceptera platserbjudandet fast det inte är till ert förstahandsval. Ni står kvar i kö till ert förstahandsval.
  • Avböj platserbjudande till ert förstahandsval. Barnet tas bort ur barnomsorgskön och ni får vid behov göra en ny köanmälan. Garantitiden på fyra månader börjar då om.
  • Avböj platserbjudandet som inte är till ert förstahandsval. Barnet står kvar i kön till förstahandsvalet men kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom garantitiden. 

Hör ni inte av er till oss med något besked inom sju dagar tar vi bort platserbjudandet och hanterar köplats utifrån ovannämnda alternativ

Accepteras erbjuden plats ska inkomstuppgift för hushållet lämnas på e-tjänsten. Vistelsetidsschema för barnet läggs in i appen eller på hemsidan InfoMentor hub, detta görs i samband med förskolestart.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson
Emma Karvonen
Therese Andersson

Telefon:    
0521-72 14 79  
Telefontid: 10.00-12.00, mån-ons, fre

E-post:
barnomsorg@vanersborg.se