Hoppa till innehåll

 

Fritidshem

Skolbarnsomsorg

Vänder sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, som börjat förskoleklass eller går i skolan och innefattar fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt öppen fritidsverksamhet. "Skolbarnsomsorgen har en dubbel uppgift. De ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier": www.skolverket.se,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.De flesta av våra fritidshem är integrerade i skolorna. Vi erbjuder också barnomsorg på dygnet runt förskola, Lanternan. I kommunen finns också enskilda fritidshem.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Vänersborgs kommun är dagbarnvårdarna ett komplement till förskola-fritidshem. Man erbjuds här en pedagogisk omsorg som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskole- och skolbarnsomsorg. Vardagspedagogiken och leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarens egna hem och man tar emot barn i åldern 1 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och flera av dem har en samlingslokal där man träffas en eller flera gånger i veckan. Här finns då möjligheter att ha gemensamma aktiviteter som ex. sångstund, fri/planerad lek och sagoläsning.

E-tjänst

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg.

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg

Schema

Schema läggs in i InfoMentor Hub, vilken finns att ladda ner via Appstore eller Google play. Det finns även möjlighet att lägga in schema via hemsidan InfoMentor Länk till annan webbplats.. Schema kan registreras från första dag på fritidsplaceringen.

Ansökan

Du ansöker om plats på fritids för ditt barn via vår e-tjänst med e-legitimation. Går barnet i kommunal verksamhet gör ni ansökan via www.vanersborg.se/barnomsorgswebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning

För att avsluta fritidsplacering loggar ni in på barnomsorgswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ni klickar på barnets namn, Avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Kö information

Det finns ingen kö till fritids, när ansökan inkommer hanteras den och fritidsplats ordnas snarast möjligt utefter önskemål.

För aktuell information kontaktar ni administratörer för barnomsorg.

Sysselsättningsintyg

Till höger under inloggning e-tjänst finner ni dokument för sysselsättningsintyg som ni kan ge era arbetsgivare för underskrift.

Telefon- och besökstider

Administratörer har möjlighet att svara på era frågor under nedanstående tider:

Telefontid

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12:00

14 december stänger telefontiden 11.45.

Besök

Besökstiden är öppen varje onsdag i kommunhuset klockan 14-00-15.30, dit ni är välkomna!

Vecka 52 och vecka 1 är besökstiden stängd.


Besöksadress:
Sundsgatan 29
Kommunhuset
Vänersborg

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson
Emma Karvonen
Therese Andersson

Telefon:    
0521-72 14 79  
Telefontid: 10.00-12.00, mån-ons, fre

E-post:
barnomsorg@vanersborg.se

E-TJÄNST

Sysselsättningsintyg , 169 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyget skickas in per post alternativt mail. Adress står på sysselsättningsintyget.

MER information

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här