Hoppa till innehåll

 

Fritidshem

Skolbarnsomsorg

Vänder sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, som börjat förskoleklass eller går i skolan och innefattar fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt öppen fritidsverksamhet. "Skolbarnsomsorgen har en dubbel uppgift. De ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier" (www.skolverket.se). De flesta av våra fritidshem är integrerade i skolorna. Vi erbjuder också barnomsorg på Dygnet runt förskola, Lanternan. I kommunen finns också enskilda fritidshem.

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

I Vänersborgs kommun är dagbarnvårdarna ett komplement till förskola-fritidshem. Man erbjuds här en pedagogisk omsorg som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskole- och skolbarnsomsorg. Vardagspedagogiken och leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarens egna hem och man tar emot barn i åldern 1 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och flera av dem har en samlingslokal där man träffas en eller flera gånger i veckan. Här finns då möjligheter att ha gemensamma aktiviteter som ex. sångstund, fri/planerad lek och sagoläsning.

E-tjänst

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg.

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg

Schema

Schema läggs in i appen Tieto education som du laddar ner via din appstore.

Ansökan

Du ansöker om plats på fritids för ditt barn via vår e-tjänst med e-legitimation. Går barnet i kommunal verksamhet gör ni ansökan via www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats .

Uppsägning

För att avsluta fritids loggar ni in på VÄLlänk till annan webbplats. Ni klickar på barnets namn, väljer förskola/fritidshem och sedan avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt.Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Köinformation

Det finns ingen kö till fritids, när ansökan inkommer hanteras den och fritidsplats ordnas snarast möjligt utefter önskemål.

För aktuell information kontaktar ni administratörer för barnomsorg.

Sysselsättningsintyg

Till höger under inloggning e-tjänst finner ni dokument för sysselsättningsintyg som ni kan ge era arbetsgivare för underskrift.

Telefon- och besökstider

Administratörer har möjlighet att svara på era frågor under nedanstående tider:

Telefontid

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12:00

Onsdagen 7 oktober har Barn- och ubildningsförvaltningen utvecklingsdag varpå telefontiden är stängd.

Besök

Onsdagar klockan 14.00 - 15.30

Under rådande omständigheter är besökstiden stängd.

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Kommunhuset
Vänersborg


E-TJÄNST

Sysselsättningsintyg (, 167 kB)

Intyget skickas in per post alternativt mail. Adress står på sysselsättningsintyget.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen
Christina Nilsson
Therese Andersson

Telefon:    
0521-72 14 79  

E-post:
barnomsorg@vanersborg.se

MER information

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här