Hoppa till innehåll

 

Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av Kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Så bestäms avgiften

Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang, du betalar under årets alla 12 månader, även om ditt barn är ledigt eller när det är sommaröppen verksamhet och din ordinarie förskola eller fritidshem är stängt. Du börjar betala när barnet startar inskolningen och betalar avgiften under uppsägningstiden. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning, detta görs via e-tjänst.

Du betalar procentuellt och det är hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst som avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte. Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via vår e-tjänst.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i barnomsorgen får bli. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in. Platsinnehavare är ansvarig och ska alltid anmäla alla inkomständringar i hushållet.

Avgiftsnivåer

Förskolebarn och pedagogisk omsorg från 1-3 år

Barn 1

3 %

Max 1645 kr

Barn 2

2 %

Max 1097 kr

Barn 3

1 %

Max 548 kr


Förskolebarn och pedagogisk omsorg från 3-5 år samt fritidshemsbarn
6-13 år

Barn 1

2 %

Max 1097 kr

Barn 2

1 %

Max 548 kr

Barn 3

1 %

Max 548 kr


Efterdebitering

Barn och utbildningsförvaltningen har rätt att göra efterdebitering om din inkomständring gjorts för sent eller om du inte lämnat någon. En gång om året genomförs en inkomstjämförelse för två år tillbaka. Inkomstuppgifter hämtas från Skatteverket som jämförs med de registrerade inkomstuppgifterna som är gjorda via barn- och utbildningsförvaltningens e-tjänst. Om skatteverkets uppgifter visar på felaktig debitering kan en efterdebitering eller återbetalning komma att göras.

Faktura eller eventuell återbetalning går till den person som var fakturamottagare det aktuella året. Om familjesituationen har ändrats sedan inkomstjämförelseåret är dåvarande hushåll betalningskyldig men faktura går fortsatt ut endast till den som var fakturamottagare.

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson
Emma Karvonen
Therese Andersson

Telefon:    
0521-72 14 79  
Telefontid: 10.00-12.00, mån-ons, fre

E-post:
barnomsorg@vanersborg.se