Hoppa till innehåll

 

Personuppgifter på förskolornas hemsidor

Samtycke till publicering enligt GDPR

För att göra förskolornas hemsidor upplysande och attraktiva är det bra att i vissa sammanhang ha med uppgifter på barn och anställda för att tydliggöra vår verksamhet och levandegöra barnens arbete i vardagen. För att få publicera personuppgifter på barnen kräver dataskydds­förordningen (GDPR) att ett samtycke ingåtts med målsman.

Informationen om publicering på internet och samtycke skall tas upp under inskolningen när barnet börjar förskolan och därefter en gång per år.