Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Personuppgifter på förskolornas hemsidor

Samtycke till publicering enligt GDPR

För att göra förskolornas hemsidor upplysande och attraktiva är det bra att i vissa sammanhang ha med uppgifter på barn och anställda för att tydliggöra vår verksamhet och levandegöra barnens arbete i vardagen. För att få publicera personuppgifter på barnen kräver dataskydds­förordningen (GDPR) att ett samtycke ingåtts med målsman.

Informationen om publicering på internet och samtycke skall tas upp under inskolningen när barnet börjar förskolan och därefter en gång per år.