Hoppa till innehåll

 

Belfragegatans förskola

Belfragegatans Reggio-inspirerade förskola är placerad i centrala Vänersborg och har plats för ca. 120 barn i åldrarna 1–6. Förskolan består av sex hemvister (avdelningar) men barnen är under större delen av dagen är uppdelad i mindre barngrupper. Förskolan öppnades i maj 2019 och verksamheten bedrivs i moderna lokaler anpassade efter dagens krav på tillgänglighet. Miljöerna anpassas och utvecklas utifrån barnens behov, intressen och strategier för att undersöka världen.

I förskolan finns det flera gemensamma pedagogiska miljöer som ateljéer, torg med restaurang och en scen. Utemiljön är indelad i olika stationer som erbjuder utforskande aktiviteter som främjar kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga.

Nyheter förskola, barnomsorg och grundskola

KONTAKT

Belfragegatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 31 B

Rektor:
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se