Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrasamverkan

Samverkan med vårdnadshavare

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplan för förskolan)

På Belfragegatans förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Vi utgår vi från ett interkulturellt förhållningssätt, vilket handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och de kulturer som barn och föräldrar representerar. Vi strävar efter att skapa miljöer och möten där möjlighet till dialog ges och olika åsikter är accepterade.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Drop-in-fika
  • Projektavslut - Förskolans dag

KONTAKT

Belfragegatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 31 B

Rektor:
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se