Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om förskolan

Belfragegatans helhetsidé

På Belfragegatans förskola har vi sammanfattat vår pedagogiska grundsyn i en helhetsidé. Den beskriver vad vi strävar efter att uppnå med verksamheten och vad som behöver känneteckna verksamheten för att uppnå det som vi anser särskilt viktigt att uppnå.

Vision: En demokratisk mötesplats för lärande inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Pedagogisk verksamhetsidé:

  • Omsorg, utveckling och lärande tillsammans
  • Möten och kommunikation som pedagogikens bas
  • En tillgänglig, inspirerande och kreativ lärmiljö
  • ”Hundra språk” – variation av undervisningsstilar, material och metoder
  • Pedagogisk dokumentation och reflektion för att synliggöra lärande

Värdeord: Delaktighet, Olikhet, Trygghet, Respekt, Demokrati.

Reggio-inspirerad verksamhet

Belfragegatans förskola är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att förskolan är en demokratisk praktik för såväl barn och deras föräldrar som för samhället runtomkring. Reggio Emilia är ingen särskild teori eller metod utan det handlar om djupare värden. Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär att man har ett grundläggande förhållningssätt till barn och lärande. Barn ses som kompetenta, aktiva och nyfikna på att upptäcka världen. Barnet är en medkonstruktör av kunskap och identitet tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi betraktar det mänskliga mötet som pedagogikens bas och ser kommunikation som nyckeln till lärande. Undervisningen i förskolan ska skapa förhållande för lärande. Pedagogens roll är att vara en medkonstruktör av kunskap och kultur. De ska arrangera miljöer, situationer och material så de ger möjligheter för lärande. De ska lyssna på och iaktta barnen och utmana dem vidare i sitt lärande genom att t.ex. ställa frågor, tillföra ny information och nytt material. För att få syn på och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Att barn har många olika uttryckssätt och vikten av att de ska få lov att använda dem är förmodligen den del av filosofin som gjort att Reggio Emilia mest känd. Dikten ”Tvärtom, det är hundra som finns!” av Malaguzzi uttrycker den syn på barn, kunskap och pedagogik som Reggio Emilia står för. Inom Reggio har estetiken ett värde och arbetet med de hundra språken är en del av filosofins innersta kärna. Det innebär att barn måste få utforska världen med alla sinnen och erbjudas många olika sätt att uttrycka sig på som t.ex. dans, bilder, matematik, musik och teater.

Verksamhetens prioriterade läroplansmål läsåret 2019/2020

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk…”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den.” (Läroplan för förskolan)

************************************************************************************

Tvärtom, det är hundra som finns! av Loris Malaguzzi

 

Ett barn är gjort av hundra
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankar
hundra sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar
att sjunga och förstå
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram

Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.

Man ber barn:
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala
att begripa utan glädjen i
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul.

Man ber dem:
att bara upptäcka
den värld som redan finns och
av alla hundra
berövar man dem nittionio

Man säger dem:
att leken och arbetet
det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin
himlen och jorden
förnuftet och drömmarna
är företeelser som inte hänger ihop.

Man säger dem:
att det inte finns hundra
Men barnet säger:
Tvärtom, det är hundra som finns.


KONTAKT

Belfragegatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 31 B

Rektor:
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se