Hoppa till innehåll

 

Björkvägens förskola

Björkvägens Förskola

Förskolan ligger centralt placerad i Vargön.

Förskolan är belägen i två enplansvillor. I de trevliga lokalerna arbetar 6 personer (förskollärare, barnskötare, ekonomibiträde). Från och med hösten 2014 arbetar vi tillsammans med våra ca 30 barn fördelat på två hemvister.

Björkvägens helhetsidé

 

-"Vi har tryggheten, vi är medskapande, vi blir nyfikna"

Tryggheten ska finnas som en röd tråd genom hela vistelsen i verksamheten. Alla ska känna trygghet och bekräftelse; i jaget, i gruppen, i verksamheten och överallt i vardagen. Tillsammans utforskar vi världen. Vi lär av varandra och delger kunskap och erfarenheter. Alla medskapar och samspelar på lika villkor. Nyfikenheten bygger på lusten att lära. Tillsammans väcker och utvecklar vi kunskap och lärande. Genom nyfiket stimulerande pedagoger förbereder vi barnen för framtidens möjligheter och utmaningar.

Nyheter förskola, barnomsorg och grundskola

KONTAKT

Björkvägens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Björkvägen 20, Vargön

Rektor:
Pia Mattsson

Telefon:
0521-72 17 70, 070-162 04 17

E-post:
pia.mattsson@vanersborg.se