Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vårdnadshavarsamverkan

Vårdnadshavarsamverkan

på Björkvägens förskola


Ni vårdnadshavare är viktiga!
Vi vill ha en så bra relation med er vårdnadshavare som möjligt för att på bästa sätt arbeta med era barns lärande och utveckling på vår förskola.

Introduktion:

Vi använder oss av en "vårdnadshavaraktiv" introduktion, vilket innebär att ni som vårdnadshavare är med och deltar i vår verksamhet under de första dagarna. Vi vill att ni ska få en större inblick och förståelse för vad och hur vi arbetar i vår vardag på förskolan, men också att vi får möjlighet att förklara varför.
Vi har ett grundschema för introduktion som skickas hem innan start, men vi anpassar så klart också efter era barns behov och förutsättningar.

Daglig kontakt:

Vi träffar er vårdnadshavare en eller två gånger varje dag och det är den allra främsta kontakten vi har. Då finns det oftast stor möjlighet att berätta och fråga om just ditt barn.

Uppföljningssamtal:

C:a 6 veckor efter avslutad introduktion bokar vi in ett samtal, där ni som vårdnadshavare har möjlighet att ställa de frågor som dykt upp kring ert barn. Ni får med er några frågor hem att reflektera kring.

Vårdnadshavare möte:

Vi brukar ha vårdnadshavare möte på hösten, då vi träffas, har möjlighet att lära känna varandra och att vi får möjlighet att presentera vårt arbetssätt och vår verksamhet.
Ibland har vi även vårdnadshavare möte på våren.

Utvecklings-/ Planeringssamtal:

Vi erbjuder minst ett samtal varje år för varje barn. Ni får med er några frågor hem, så att även ni kan förbereda er.

Samtalet handlar om ert barns lärande, utveckling och trivsel hos oss på förskolan, men det är även viktigt för helheten att vi förstår barnets situation och erfarenheter hemifrån.

Övrigt:

Vid Lucia bjuder vi in vårdnadshavare och syskon och har en mysig avslutning tillsammans.

På Förskolans dag i mitten av maj har vi en gemensam Gårdsfest. Då ni tar med egen fika korg och något att grilla om ni vill.