Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om Blåsut förskola

Presentation av förskolan

Blåsut förskola ligger centralt i området med närheten till skogen. På förskolan finns det fyra avdelningar. På Kotten och Räven finns barn 1-3 år. På Rådjuret och Ekorren finns barn 3-5 år. Det finns ett samarbete avdelningarna emellan. Detta innebär att vid öppning och stängning samt vid planering / reflektion av verksamheten hjälps pedagogerna åt med barnen. Måndagar och fredagar är förskolepedagogernas planerings och reflektionsdagar.

Pedagogisk inriktning

Blåsut förskola arbetar utifrån visionen: "Lärande, lust och framtidstro". Visionen är med i det dagliga arbete som utgångspunkt.

Läroplanen för förskolan och de politiska målen i kommunen ligger till grund för pedagogernas arbete. Blåsut förskola arbetar också för grön flagg.
Utifrån läroplanen plockar pedagogerna in och visar på olika moment i lärande för en hållbar utveckling.

Det pedagogiska förhållningssätt som förskolan utgår ifrån är ett lekfullt lärande där barnens upplevelser, tankar, fantasier och nyfikenhet formar vardagen. Förskolans värdegrund, vår människosyn, ligger som en gemensam plattform där verksamheten byggs utifrån barnens intressen och behov som grund. Detta görs med hjälp av bland annat barnintervjuer, observationer och pedagogisk dokumentation.

För att barnen ska kunna lära sig att själva ge uttryck för värdegrunden måste vuxna vara goda förebilder. Olika erfarenheter och skilda uppfattningar utgör goda förutsättningar för levande diskussioner vilka ständigt är pågående, aldrig färdiga.

Öppettider:

Förskolan har öppet 06.15-17.30.
Mellan 06.15-07.30 och 16.15-17.30  samarbetar pedagogerna i huset. Detta kan innebära att du som förälder lämnar eller hämtar ditt barn på annan avdelning än den barnet annars vistas på.

KONTAKT

Blåsut förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sekundantvägen 33A, Vänersborg

Rektor:
Ulrika Oskarsson

Telefon:
0521-72 17 82

E-post:
ulrika.oskarsson@vanersborg.se