Hoppa till innehåll

 

Brålanda förskola

Välkommen till Brålanda förskola som är belägen i Brålanda samhälle, med närhet till en f-6 skola samt idrottshall, musikskola och mycket grönområde.
På Brålanda förskola finns barn mellan 1-5 år fördelat på 6 avdelningar, 10 barngrupper och 111 barn.
Förskolan har eget kök som lagar och serverar alla måltider under dagen.
Förskolan har certifierats med "Grön Flagg" i många år, jobbar för hållbart liv där våra barn ska få möjlighet att utvecklas till världsmedborgare.

Barnkonventionen, skollagen, styrdokumentet Lpfö 2018 och Vänersborgs Kommuns mål och resursplan är verksamhetens riktlinjer.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö 2018 skolverket)

Nyheter förskola, barnomsorg och grundskola

KONTAKT

Brålanda förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skolgatan, Brålanda

Rektor:
Anna-Karin Stefansson

Telefon:
0521-72 22 71

E-post:
anna-karin.stefansson@vanersborg.se