Hoppa till innehåll

 

Frändefors förskola

Välkommen till Frändefors förskola som är belägen i centrala Frändefors


På Frändefors förskola finns 91 barn mellan 1–5 år som är indelade i 10 barngrupper.

Förskolan är uppdelad i två flyglar, Norra flygeln för de yngre förskolebarnen och Södra flygeln för de lite äldre förskolebarnen. De äldsta barnen har sin hemvist i den fristående lokalen Östan. Barnen på förskolan vistas i en mindre barngrupp under stora delar av dagen och varje barn har en hemvist som är deras utgångspunkt. I Norra flygeln går grupperna, Röd /Blå och Grön/Gul. I Södra flygeln går grupperna, Turkos/Lila och Rosa/Orange. I Östan går grupperna, Svart/Vit.

På förskolan finns ett eget tillagningskök där alla våra måltider tillagas.

Barnkonventionen, skollagen, styrdokumentet Lpfö 2018 och Vänersborgs Kommuns mål och resursplan är verksamhetens riktlinjer.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö 2018 skolverket)

Förskolan har öppet måndag - fredag 6.15 - 17.30
Grupperna samarbetar vid öppning och stängning. Öppningen sker alltid i Norra flygeln.


Nyheter förskola, barnomsorg och grundskola

KONTAKT

Frändefors förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress Muraregatan:
Muraregatan 5, Frändefors

Besöksadress Östan:
Sågaregatan 2, Frändefors

Rektor:
Anna Rosenberg

Telefon:
0521-72 21 01

E-post:
anna.rosenberg@vanersborg.se