Hoppa till innehåll

 

Om förskolan 

Förskolorna på Dal

För oss är det viktigt att alla barn ska känna trygghet och trivas hos oss. Då skapar vi bra förutsättningar för att med mycket glädje och lek på olika sätt stimulera både barnens fantasi, nyfikenhet och lärande. Genom ett demokratiskt arbetssätt är barnen med och formar sin dag

Förskolan lägger grunden för det lärande som fortsätter under hela livet.

Vi vill erbjuda barnen en lärande miljö med inspirerande pedagoger, som ger nyfikenhet och lust att lära. Barnen ska känna sig trygga och kunna ha inflytande över sin vistelse på förskolan.

Vi erbjuder barnen utmaningar som skapar nyfikenhet inför matematik, teknik, språk, naturvetenskap och estetiska uttryck. På vår förskola arbetar vi för en hållbar utveckling.

En god samverkan med hemmen är en förutsättning för att nå målen i förskolans läroplan.

Varmt välkommen till Frändefors förskola!


KONTAKT

Frändefors förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress Muraregatan:
Muraregatan 5, Frändefors

Besöksadress Östan:
Sågaregatan 2, Frändefors

Rektor:
Anna Rosenberg

Telefon:
0521-72 21 01

E-post:
anna.rosenberg@vanersborg.se