Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrainformation barnsäkerhet

Vi vill att Du som förälder ska känna dig trygg när ditt barn är hos oss. förskolan arbetar med säkerhet på olika sätt, för att göra barnets vistelse på förskolan så säker som möjligt. Som förälder kan Du tillsammans med oss bidra till ökad säkerhet för Ditt barn.

Avlämning och hämtning av barn:


Grindarna till förskolegården öppnas av vuxna. Det är viktigt att de stängs ordentligt, efter att ni passerat.
Vi pedagoger har alltid ansvar för ditt barn när det vistas såväl ute, som inne på förskolan. Det är viktigt att vi får veta om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan. Om barnet uteblir utan frånvaroanmälan kommer ni att bli kontaktad av en pedagog på förskolan.
När det gäller lämning och hämtning är det viktigt att överlämnandet av barnen mellan oss är tydligt, vid överlämning övergår ansvaret från personal till föräldrar.
Det är även viktigt att Du som förälder meddelar oss på förhand om någon annan person ska hämta Ditt barn.

Kläder:


Lekande barn är aktiva. Med kroppen utforskar de både världen och sin egen förmåga att springa, hoppa och klättra. Detta hör till vardagsaktiviteterna. Genom att se till att Ditt barn har funktionella och praktiska kläder, som inte har snören och dylikt som kan fastna i lekredskapen, kan Du bidra till Ditt barns säkerhet.

Olycksfall:


Trots förebyggande arbete för att minimera olycksfallsriskerna på förskolan, händer det tyvärr ända att olyckan är framme. Förskolan för dokumentation över olyckor och tillbud, i syfte att förbättra säkerheten. Genom kommunen är Ditt barn försäkrat, och försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på förskolan och på fritiden. Du hittar skadeanmälningsblankett på kommunens hemsida!

 

KONTAKT