Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om Gasverksgatans förskolan

Förskolan består av fyra avdelningar:

Lille Skutt 1-3 år.
Bamse 1-3 år.
Katten Jansson 3-5 år.
Skalman 3-5 år.

Vi har ett tillagningskök, där all mat lagas.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98(2018).

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.
Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik
för alla barn som deltar."                                       
                                                                            Lpfö-98 (2018)

Gasverksgatans verksamhetsidéer

Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, värdefulla och omtyckta.

Vi vill skapa en trygg barngrupp med nyfikna, kreativa och självständiga barn.

Vi vill  fokusera på det positiva i varje barn och ge det tilltro till sig själv.

Vi vill skapa kreativa och utmanande miljöer, där alla barn kan lära och utvecklas i sin egen takt.

 

Detta visar vi genom

Att vi ger alla barn och föräldrar ett personligt mottagande när de kommer till förskolan.

Att alla barn blir sedda, lyssnade på och känner sig som en tillgång i gruppen.

Att vi har fasta och genomtänkta rutiner, där barnen vet vad som händer under dagen.

Att vi har ett språkinriktat arbetssätt, eftersom språket är grunden för lärandet och kommunikation är en viktigt del i samspelet med andra.

Att vi arbetar temainriktat, där barnen får möjlighet att lära genom upplevelser och får möta kunskap på olika sätt. Vi använder oss av sagor, sång, musik, rim, ramsor, drama, berättelser, bild och form m.m.

Att vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö både inne och utomhus, som lockar till lek, fantasi och skapande.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.00-17.30.

VÄLKOMNA TILL GASVERKSGATANS FÖRSKOLA!

KONTAKT

Gasverksgatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Gasverksgatan 15, Vänersborg

Rektor:
Malin Olsson

Telefon:
0521-72 17 23

E-post:
malin.olsson02@vanersborg.se