Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldra­samverkan

Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolans arbete med barnen ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det står vidare att "Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan"

Vi arbetar aktivt för en bra föräldrasamverkan genom:

  • Inskolnings och uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkäter
  • Drop in
  • Familjekväll/Sommarfest/Luciafest

 

KONTAKT

Granås förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Maskrosvägen 2, Vargön

Rektor:
Frida Sterner

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
frida.sterner@vanersborg.se