Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrainformation

Barnens närvarotider
Förälders arbetstid eller studietid styr barnets placeringstid på förskolan/fritids, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är det. Ibland kan dock barnets eget behov vara annat och i samråd med personalen och förskolechef så kan andra tider överenskommas.

Barn till föräldralediga eller arbetslösa erbjuds en 15 - timmars placering på förskolan. Vi erbjuder följande placering:
3 - dagars vecka ti-on-to kl. 8.30 - 13.30.

Vid behov av heltidsplats meddela administratör för barnomsorg och personal i god tid.
Allmän förskola finns för 3-5- åringar med 15 timmar/vecka enl. skolans läsårstider och lov. Samma vistelsetider som beskrivits ovan gäller. Verksamheten är avgiftsfri. Förskolans stängningsdagar/studiedagar är man ledig.
Vid förändring av form av placering meddela administratör för barnomsorg i god tid.

Frånvaro
Meddela avdelningen om ditt barn är sjukt eller frånvarande via VÄL.

Kompetensutvecklingsdagar
Förskolan har stängt tre dagar/termin för kompetensutveckling och planering av verksamheten. Datum för dessa dagar anslås i god tid på avdelningarna.
Innehållet på våra kompetensutvecklingsdagar är: utveckling av verksamheten, förändring av organisation inför framtidens behov, fortbildning, utvärdering och planering.