Hoppa till innehåll

 

Korsgatans förskola

Korsgatans förskola är en förskola med glad och positiv anda. Vi arbetar tillsammans för att skapa ett lustfyllt lärande för barnen.

Vi pedagoger arbetar utifrån förskolans läroplan. Genom att vara goda förebilder, vara delaktiga och närvarande i vardagen skapar vi förutsättningar för barnen att lära, ha roligt och att känna sig trygga. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation och barnen ges möjlighet att utforska världen genom lek, samspel och skapande.

Förskolan har tre avdelningar - Haren, Hästen och Räven.

Varje avdelning är indelad i två mindre grupper under större delen av dagen.

Förskolan ligger i anslutning till Vänerskolan som är en statlig specialskola för hörselskadade och döva barn.

På förskolan finns pedagoger med en ökad kompetens kring barn med hörselvariationer.

KONTAKT

Korsgatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Korsgatan 20, Vänersborg

Rektor:
Anneli Lindgren

Telefon:
0521-72 10 33

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se