Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrasamverkan

Information om föräldrasamverkan

Inskolning 
På vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning. Det börjar med ett informations besök för er föräldrar. Sedan är du som förälder med ditt barn hela tiden under tre dagar, för att barnen tillsammans med er föräldrar ska få en god introduktion i förskolans verksamhet och miljö. Eftersom vi utgår ifrån barnens behov är det bra om ni har möjlighet att utöka inskolningstiden om det behövs.
Efter några veckor bokar vi in ett uppföljningssamtal.

Överinskolning mellan avdelningarna sker när barnet är på förskolan. När barnet sedan ska börja förskoleklass ansvarar föräldrarna för inskolningen där.  

Vi vill ha ett nära och förtroende fullt samarbete som sker i den vardagliga kontakten när du följer ditt barn till och från förskolan. Vi tycker det är viktigt och vill alltid veta vad ni tycker om verksamheten.  

Aktiviteter
För att ge möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten bjuder vi under året även in till bl.a.

  • Drop in fika
  • Lucia firande
  • Vårfest

Föräldrasamtal
Vi erbjuder enskilda samtal en gång/läsår utifrån verksamhetsplanen. Ni kan självklart när som helst boka samtal om det är något ni behöver prata om.

Personalen Korsgatans förskola

KONTAKT

Korsgatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Korsgatan 20, Vänersborg

Rektor:
Anneli Lindgren

Telefon:
0521-72 10 33

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se