Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vår förskola

Vår förskola består av en avdelning

Öppettider: 7.30 — 17.30. Vid behov: öppnar vi 6.15

Förskolan ligger på Restad gård med närhet till natur och Vänern.         Här möts barn och vuxna från olika delar av världen och vårt interkulturella förhållningssätt är något vi lägger stor vikt vid.

Enligt Förskolans läroplan, Lpfö 98/10, ska förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan samt uppsatta politiska mål.

Läroplanens olika delar är:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi vill ge barn och föräldrar en verksamhet där lärande, glädje, trygghet och inflytande står i centrum.

Välkomna!

 

KONTAKT

Kumliens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Landshövdingevägen 10

Förskolechef:
Åsa Carlsson

E-post:
asa.carlsson@vanersborg.se

Telefon Förskolechef:
0521-72 16 91

Telefon: 0521-72 24 87