Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrasamverkan

Ni som föräldrar är viktiga

Som förälder är du en viktig resurs i förskolan. Du är den
som känner ditt barn bäst och kan informera oss om barnets
förhållanden och egenheter. Du har rätt till inflytande. Dra
dig inte för att tala om hur du önskar att förskolan skall fungera
för att det ska bli så bra som möjligt för Ert barn och vad
som eventuellt inte fungerar för barnet.
 
Vi på förskolan kan ge dig viktig information om hur ditt
barn har det i förskolan och om hur du själv kan bidra till en
bra förskoletid för ditt barn. Ett gott samarbete mellan
föräldrar och förskola är en förutsättning för att vi skall
lyckas i vårt arbete.

Inskolning

Att börja i förskolan kan innebära stora förändringar för dig
och ditt barn. Ditt barn bestämmer takten för hur lång tid
inskolningen tar, men beräkna ca två veckor.
Under inskolningen har föräldrar och personal möjlighet att
lära känna varandra och lägga grunden för ett gott
samarbete.

Utvecklingssamtal

Ni som föräldrar inbjuds 1-2 gånger per år till utvecklingssamtal. Vi samtalar runt ert barn och dess utveckling.  

Föräldramöte/dropp in

På höstterminen samlar vi er föräldrar till ett föräldramöte/dropp in med information då vi diskuterar aktuella saker på förskolan och informerar er om verksamheten.

Inskolningsmöte

Innan era barn börjar hos oss på Krokodilen erbjuder vi alla föräldrar ett inskolningsmöte. På mötet finns möjlighet att ställa frågor kring inskolningen och vi får tillfälle att lära känna varandra.

KONTAKT

Mariedals förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 24,
462 54 Vänersborg

Telefon:
Krokodilen: 0521-72 14 06
Minikrokodilen: 0521-72 15 06

Förskolechef:

Pia Johansson

​Telefon:

0521-72 23 63