Hoppa till innehåll

 

Om förskolan

Marierovägens förskola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utvecklas och förbättras. Arbetet och undervisningen styrs med läroplanen (Lpfö-98/18), politiska mål, aktuell forskning och vår utbildningsplan som grund.

Läroplanen anger många mål för förskolan att undervisa om och sträva mot. Något som ständigt återkommer och genomsyrar hela läroplanen är att förskolan ska vara lustfylld, rolig och innefatta en social gemenskap. Det ska ge trygghet och i förlängningen skapa en vilja att utvecklas och lära. På vår förskola har vi noga tagit fasta på dessa aspekter och belyser därför i vår utbildningsplan hur viktigt det är att jobba med det sociala klimatet.

Angående socialt klimat och gemenskap nämner relevant forskning återkommande att förståelse för känslor är en viktig aspekt. Enkelt uttryckt kan det beskrivas likt, lär vi vad som gör varandra glada och trygga så blir vi bra på att såväl vara, som att få en god vän. Denna prioritering har gett stora fördelar, då förskolan skapar ett socialt klimat med mycket glädje och trygghet som läroplanen beskriver. Vidare i linje med vad som beskrivs gynnas undervisningen även av att harmonin det ger helt enkelt möjliggör att såväl barn som vuxna får möjlighet att koncentrera sig på att lära och utvecklas.

Ytterligare för att skapa en lugn och trivsam miljö delas de större avdelningarna in i mindre team de tider flest barn är på förskolan. I de mindre grupperna upplever vi pedagoger hur vi bättre hinner lära känna och se varje barn på ett mer personligt sätt än i större barngrupper. Även barnen hinner se varandra mer och under lugnare former tack vare organisationen med mindre barngrupper. Återigen skapar vi med det bättre relationer, som gynnar det sociala klimatet och med de mindre gruppkonstellationer gynnas då även en god och kvalitativ undervisning.

Undervisning såväl som miljö anpassar vi kontinuerligt efter barnens intressen och förmåga. Det prioriteras starkt för att alla ska få möjlighet att lära och utvecklas utefter sina egna förutsättningar då det kommer till språk, matematik, demokrati, litteracitet och många fler spännande saker.

Vidare värt att nämna är att Marierovägens förskola är berikad med många kulturer representerade, såväl hos barn som pedagoger. Med det får vi tacksamt tillgång till möjligheten dela erfarenheter mellan kulturer, erfarenheter och förmågor för att bli världsmedborgare i en föränderlig värld.

Våra avdelningar är:

Jorden 1-2 år

Jorden erbjuder pedagogisk verksamhet för barn 1-2 år.

Solen 2-4 år

Avdelningen delas upp i Röd och Grön grupp. Solen erbjuder pedagogisk verksamhet för barn 2-4 år.

Månen 4-6 år

Avdelningen delas upp i Blå och Gul grupp. Månen erbjuder pedagogisk verksamhet för barn 4-6 år.

Stjärnan (allergianpassad avdelning 1-6 år)

På avdelningen Stjärnan erbjuder vi pedagogisk verksamhet för barn 1-6 år. Avdelningen är öppen för alla, men har även särskilt fokus på att utformas för barn som har allergiska besvär.

KONTAKT

Marierovägens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Marierovägen 41, Vänersborg

Rektor:
Malin Olsson

Telefon:
0521-72 17 23

E-post:
malin.olsson02@vanersborg.se

Kontakta oss på Marierovägens förskola