Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrasamverkan

Våra fasta punkter under läsåret, vad gäller föräldrasamverkan, ser för närvarande ut så här:

  • i mitten av september har vi planeringssamtal, där ansvarig pedagog och vårdnadshavare deltar. Då presenterar vi vårt valda fokusområde och arbetssätt, och vi får möjlighet att tillsammans med föräldern utforska det enskilda barnets behov och styrkor.
  • I mitten på november har vi ett informations/föräldramöte på respektive avd., där vi presenterar med bilder, material och samtal om hur vårt arbete med fokusområdet startat och fortlöper. Detta möte ser vi också som ett tillfälle för alla föräldrar att träffa varandra. Här ges också tillfälle till föräldraföreningen, att presentera sitt arbete.
  • Luciafirande i V:a Tunhems kyrkstuga. Vi på förskolan står för sång och musik och föräldraföreningen ordnar med lokalen.
  • På vårterminens senare del har vi utvecklingsamtal. Återigen träffas ansvarig pedagog och vårdnadshavare, och vi får möjlighet att tillsammans sammanfatta barnets utveckling i det aktuella fokusområdet, både vad vi ser och hör här på förskolan, och hemma.
  • Som avslutning på läsåret bjuder vi in föräldrar och syskon till en pick-nick i juni. Barnen framför då en "presentation" utifrån det vi jobbat med under läsåret.