Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om Mulltorps förskola

Förskolan består av två avdelningar:

Myran 1-3 år.
Måsen 3-5 år.

Vi arbetar utifrån de politiska målen och förskolans läroplan (Lpfö-98). Där står det bl.a. följande om förskolans uppdrag:

  • " Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära."
  • "Barnens nyfikenhet, företagsamhet och och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras."
  • "I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen."

Dessa riktlinjer ser vi som en viktig grund i vårt uppdrag.

Vi vill att:

  • Alla barn ska känna glädje, lust och trygghet att komma till förskolan!
  • Alla barn ska bli sedda och bekräftade, av både oss vuxna och övriga barn!
  • Alla barn ska få lära och utvecklas i lek och undervisning, utifrån sina egna förutsättningar!

Vi vill också att barnen ska få skapa och kommunicera och utvecklas som individ genom olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse, och även med hjälp av tal och skrift. Samt att få pröva på olika material och tekniker till att forma och konstruera.

Vår utemiljö består av en stor gård, som gränsar till skolgården. Den lantliga miljön och närheten till Hullsjön och Hunneberg, ger möjligheter till  spännande och lärorika utflykter.


Förskolans öppettider:

Måndag- fredag (helgfria dagar) 06.30-17.30

För att vara fler vuxna de tider det är flest barn här, samarbetar vi mellan avdelningarna och med fritids-skola med att öppna och stänga.
Alla öppningar och stängningar sker på förskolan.

Text

KONTAKT

Mulltorps förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Mulltorp 209, Västra Tunhem

Rektor:
Sandra Roos

Telefon:
0521-72 15 59

E-post:
sandra.roos@vanersborg.se