Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om Näckrosvägens förskola

Näckrosvägens Förskola

På vår förskola finns två avdelningar:
Grodan 1-3 år
Näckrosen 3-5 år

Vi som jobbar här är förskollärare och barnskötare som arbetar pedagogiskt utifrån förskolans läroplan.
För att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt lärande och sin egen personlighet, är det viktigt att barnen känner trygghet tillsammans med oss vuxna och i barngruppen.

I vårt arbetssätt:

  • utgår vi från varje barns individuella behov.
  • betonar vi vikten av språkets betydelse, som ligger till grund för barnens självkänsla, identitet och fungerande gemenskap.   
  • anser vi att utevistelsen är en viktig del i barnens vardag.
  • erbjuder vi en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i samverkan med er föräldrar.
  • hjälper vi barnen att reda ut konflikter själva eller med hjälp av en vuxen.
  • stimulerar vi barnen till egna problemlösningar i sin dagliga verksamhet.
  • skapar vi en lustfylld och lärorik miljö, både ute och inne.

I huset har vi  ibland gemensamma aktiviteter som t ex vårfest,  lucia-påsk-midsommar firanden,och vi träffas ofta ute på vår gård där vi leker tillsammans.

Välkomna till oss på Näckrosvägens Förskola!

KONTAKT

Näckrosvägens förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Näckrosvägen 5, Vargön

Rektor:
Frida Sterner

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
frida.sterner@vanersborg.se