Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrainformation

Föräldrasamverkan

Förskolan har ingen föräldraförening. Föräldrarmöte erbjuds till hösten. En utvärdering sker i maj månad i form av drop in eller föräldramöte. Ev. kommer en föräldrarkurs att erbjudas föräldrarna på Öxnered förskola / fritids under läsåret. Olika teman som lek och umgänge, rutiner, regler, gränssättning diskuteras vid ett antal möten. Vi återkommer med mer information på föräldramötet i höst.
Du erbjuds föräldrasamtal kring ditt barns utveckling 1 — 2 gånger/år, men även vid behov.
Vid överskolningar från småbarn till syskongrupp inbjuds du till introduktionssamtal där du träffar både avlämnande och mottagande avd. personal. När det är dags att börja förskoleklass så möts ditt barns personal och mottagande förskoleklass personal för att planera introduktionen och lämna över relevant information.
För att ta del av föräldrars synpunkter på vår verksamhet ber vi er besvara en enkät om hur ni upplevt kvalitén i den verksamhet ni just ska lämna tex när barnet skall börja i syskongrupp.
Vi vill gärna att ni också lämnar synpunkter på det överlämningssamtal som sker när barnet lämnar småbarn och börjar på syskongrupp.
Introduktion till förskolan

KONTAKT

Öxnereds förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Öxneredsvägen 127, Vänersborg

Rektor:
Kerstin Wagnervik

Telefon:
0521-72 10 24

E-post:
kerstin.wagnervik@vanersborg.se