Hoppa till innehåll

 

Vår förskola

 Vår helhetsidé på Öxnered förskola är ”Lärande för hållbar utveckling. Det innebär att barnen ska få uppleva demokrati, öva sig på att ta ansvar, och få lära sig att skapa goda relationer.

Vi ser förskolans verksamhet som första ledet i barnens utbildning. Vår läroplan lägger tyngdpunkten på utbildning och undervisning. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för undervisningen men hela arbetslaget deltar. Lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet enligt läroplanen. Skrivningar i läroplanen säger bland annat att vi ska arbeta med hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande, att införliva digitalisering i arbetet, och att arbeta med jämställdhet och integritet. Därutöver beskrivs olika ämnes- och värdegrunds-mål som vi arbetar mot.

Undervisningen ska bland annat leda till att barnen ska lära sig ställa kritiska frågor, lära sig att förklara och lära sig att föreställa sig en hållbar och positiv framtid.

Vi lägger vi stor kraft på att arbeta fram gott kamratskap och trygghet i grupperna. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger.

Eftersom vi ingår i ett förskoleområde tillsammans med Väne Ryr, Blåsut och Dalaborgs förskolor har vi gemensam kompetensutveckling för pedagogerna och vid klämdagar och vissa ledigheter samordnar vi våra verksamheter.

När det gäller allmän förskola så kommer våra deltidsbarn tis-torsdag 5 tim/dag

KONTAKT

Öxnereds förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Öxneredsvägen 127, Vänersborg

Rektor:
Kerstin Wagnervik

Telefon:
0521-72 10 24

E-post:
kerstin.wagnervik@vanersborg.se