Hoppa till innehåll

 

Poppelvägens förskola

Poppelvägens förskola är en förskola med glad och positiv anda. Vi som arbetar här är stolta över att få vara en del av den. Barnen på förskolan är mellan 1-5 år. Vi pedagoger som arberar på Poppelvägens förskola vill ge alla barn förutsättningar att lära, ha roligt och känna sig trygga. Vi strävar efter att vara goda förebilder och ge alla barn inflytande över sitt eget lärand eoch sin vardag på förskolan.

Vår undervisning utgår ifrån målen i förskolans läroplan. Vi har under detta läsår valt att fokusera på ämnesområdena språk, naturvetenskap och teknik. Genom undervisning, lek och skapande verksamhet ger vi barnen möjlighet att utforska världen. Våra barngrupper berikar vårt arbete genom att barnen kommer från olika kulturer.

På grund av att lokalerna på Poppelvägens förskola inte är optimala för att bedriva förskolverksamhet och inte är anpassade efter dagens arbetsmiljökrav och krav på tillgänglighet så kommer förskolan att stängas i vår. Den 2 maj planeras verksamheten att flytta in i nya fina lokaler på Belfragegatan. Alla barn som nu går på Poppelkvägens förskola kommer då att bli placerade på den nya förskolan.

KONTAKT

Poppelvägens förskola
Vänersborgs kommun        
462 51 Vänersborg

Besöksadress:
Poppelvägen 27
462 51 Vänersborg

Förskolechef:
Åsa Magnor

​Telefon:
0521-72 25 34

​E-post:
asa.magnor@vanersborg.se