Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrasamverkan

I vår läroplan för förskolan som riksdagen har beslutat om står det att förskolans arbete med barnen skall ske i nära och förtoendefullt samarbete med hemmen. Föräldrar skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. En förutsättning för barnen och föräldrarnas inflytande är att förskolan är tydlig med mål och innehåll.

Föräldraaktiv inskolning

Det innebär att ni som föräldrar är med ert barn under tre hela dagar på förskolan.  Därefter lämnar ni barnet hos oss. Denna form av inskolning gör att både barnet och ni som föräldrar lär känna förskolan tillsammans. Ert barn kan i lugn och ro bekanta sig med de andra barnen, oss personal och de rutiner och aktiviteter vi har samtidigt får ni som föräldrar en god inblick i förskolans mål och verksamhet

Utvecklingssamtal

Här på Poppelvägens förskola har vi Pedagogisk dokumentation som utvecklingsområde. Detta innebär att vår dokumentation har fokus på verksamheten och vilka möjligheter den ger till ert barns lärande och utveckling. Detta ger er som föräldrar förutsättning till samverkan och en insikt om förskolans verksamhet. På hösten har vi ett utvecklingssamtal där en pedagog kommer att synliggöra verksamheten i en verksamhetsplan, samt individuell planering utifrån hur ditt barn kommer att få ta del av verksamhetens arbete utifrån läroplanen. På våren erbjuder vi också ett utvecklingssamtal med uppföljning.


Drop in

En annan form av föräldrasamverkan är drop in fika som vi har en gång per termin där ni är välkomna och fika och ta del av vår verksamhet tillsammans med barnen. Målet med drop in fikan är att ni får ta del av vår verksamhet och chansen att vara delaktiga tillsammans med era barn.

Lucia

Varje år så firar vi Lucia ute på gården för att bevara våra traditioner och att ni som föräldrar ska få ta del vårt firande här på förskolan.

KONTAKT

Poppelvägens förskola
Vänersborgs kommun        
462 51 Vänersborg

Besöksadress:
Poppelvägen 27
462 51 Vänersborg

Förskolechef:
Åsa Magnor

​Telefon:
0521-72 25 34

​E-post:
asa.magnor@vanersborg.se