Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om förskolan


Propellergatans förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin i sitt arbete med läroplanens uppdrag. Detta innebär bl.a. att vi arbetar fokuserat med ett demokratiskt förhållande gentemot varandra. Barn, vårdnadshavare samt personal i verksamheten har rättigheter mot varandra, men också skyldigheter. Vi väljer att fokusera mycket av vårt arbete kring estetiska processer, och mycket utforskande sker i ateljéerna som finns på varje hemvist.

Vår förskola har valt ut följande värdeord trygghet, respekt, kreativitet, framtidstro, demokrati som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Under läsåret 20/21 arbetar vi i ett projekt med utgångspunkt Hållbarhet. Ett projekt som kommer ta olika vägar och uttryck beroende på människorna omkring oss och möten dem emellan. Detta grundar sig ur en sociokulturell teori där vi tror att barn och vuxna lär tillsammans med andra människor och att det är i mötet med andra som det sker ett lärande.

Genom projektarbeten fångar vi upp barnens intressen. Samt skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska. Samarbete och relationer med andra är en viktig hörnsten i allt vårt arbete. Vi lever alla i ett sammanhang med andra människor som skapas genom ett demokratiskt förhållningssätt baserat på respekt, hänsyn och att lära sig tillsammans med andra i en föränderlig värld. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och lägga grunden för ett livslångt lärande. Samt stärka barnens ansvarskänsla, medkänsla och grundlägga respekt för varje människa oavsett bakgrund. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen och med dessa som grund tillsammans med en reflektionskultur som vi samskapar hälsar vi er familj varmt välkommen till vår förskola.


  • Social kompetens-att lära barnen umgås i grupp och ta hänsyn till varandra
  • Lekförmåga-att stimulera barnens fantasi, initiativförmåga och självständighet
  • Demokratiska värderingar-att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • Lust i sitt lärande-att barnen upplever verksamheten som rolig, trygg och lärorik
  • Kunskap och känsla för traditioner-att ge barnen kännedom om våra viktigaste traditioner

Vi arbetar utifrån värdegrunden och utgår från varje enskilt barn. Vi samverkar med föräldrar och arbetar för att alla ska känna sig välkomna till förskolan.
Vi har ett nära samarbete över avdelningarna, vi öppnar och stänger tillsammans på en avdelning, vi träffas ute på gården,samt har en del andra gemensamma aktiviteter. Vi tycker att utevistelsen är viktig för barnen, och vi gör gärna utflykter i vår närmiljö.

Förskolans öppettider: 06.00-17.30

Avdelningarnas öppettider:

Propellergatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Propellergatan 1, Vänersborg

Rektor:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se