Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Tenggrenstorp förskola

Förskolan erbjuder möjligheter till lek och utforskande. Stor del av förskolans verksamhet är förlagd utomhus.

  • Vi ser barnen som aktiva och undersökande individer med förmågor och behov och med oika sätt att lära. De söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samspela och reflektera.
  • Vi arbetar för att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

På förskolan finns det två avdelningar:  

Svalan 1-3 år
Lärkan 3-5 år

KONTAKT

Tenggrenstorps förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringgatan 4, Vänersborg

Rektor:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se