Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.
föräldrar

Föräldraaktiv introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att både barn och föräldrar är med oss tillsammans under några dagar. Första dagen är mellan ca kl 9.00-11.00 och resterande veckan mellan ca kl 9.00-13.30.
Tiden är flexibel! Det är du som förälder som avgör ditt barns dagsform.
På så vis får ni föräldrar en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Hela personallaget ansvarar gemensamt för introduktionen.


Vi främjar en trygg relation till förälder och barn under introduktionen genom:

  • att intoduktionen sker på barnets villkor
  • arbeta med både barn och förälder, inte att sära dem åt
  • att du som förälder tar hand om ditt barn (byter blöjor osv) och är aktiv i övrig verksamhet såsom lek, läsning osv.
  • att vi pedagoger finns i er närhet och tar kontakt med barnet
  • att du som förälder är tillsammans med oss så mycket som möjligt, så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan att vara tillsammans med oss.
  • att när du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när det är dags. Viktigt är att barnet känner att det är förälder som tryggt lämnar över till pedagog!

 
Vårt mål utifrån Läroplan förskolan, Lpfö 98:
" Alla som arbetar i förskolan skall
• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas
en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

 
Arbetslaget skall
• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får
en god introduktion i förskolan,"

 
Tänk på att ni är bra klädda, en stor del av verksamheten bedrivs utomhus!

 
Vi hälsar alla välkomna och ser fram emot ett bra samarbete

 


KONTAKT

Tenggrenstorps förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringgatan 4, Vänersborg

Rektor:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se