Hoppa till innehåll

 

Styrdokument

Läroplan för förskolan

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem  tydligare. Det som har förtydligats att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Beställ eller ladda ner förskolans läroplan på skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Translation into English of The Curriculum for the Preschool,      Lpfö 98. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Tenggrenstorps förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Ringgatan 4, Vänersborg

Rektor:
Pia Johansson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
pia.johansson02@vanersborg.se