Hoppa till innehåll

 

Om förskolan

Vision: Lärande lust och framtidstro.


På Väne Ryrs förskola är helhetsidén “Lärande för hållbar utveckling.” Barnen ska få uppleva demokrati, öva sig på att ta ansvar, och få lära sig att skapa goda relationer.

  • Förskolan arbetar för att få utmärkelsen Grön Flagg.
    Agenda 30, de globala målen finns med i pedagogernas planering och verksamhet. Barnkonventionen ligger till grund för vårt arbete.

I början av läsåret lägger vi stor kraft på att arbeta fram gott kamratskap och trygghet i grupperna. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger som blir vår grund att utforma undervisningen.
Då vi ingår i ett förskoleområde har vi gemensam kompetensutveckling för pedagogerna och vid klämdagar och vissa ledigheter samordnar vi våra verksamheter.

När det gäller allmän förskola så kommer våra deltidsbarn tisdag-torsdag 5 tim/dag

Den nya läroplanen som gäller from halvårsskiftet 2019 lägger tyngdpunkten på utbildning och undervisning. Lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet enligt läroplanen. Nya skrivningar i läroplanen är bland annat att arbeta med hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande, att införliva digitalisering i arbetet, och att arbeta med jämställdhet och integritet. Därutöver beskrivs olika ämnes- och värdegrunds-mål som vi arbetar mot.
En del av undervisningen lyfter fram att barnen ska lära sig ställa kritiska frågor, lära sig att förklara och lära sig att föreställa sig en hållbar och positiv framtid.

KONTAKT

Väne-Ryr förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
PL 6729, Vänersborg

Rektor:
Kerstin Wagnervik

Telefon:
0521-72 10 24

E-post:
kerstin.wagnervik@vanersborg.se