Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Föräldrarsamverkan

Inskolning
På vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning i form av heldagsinskolning. Heldagsinskolning innebär att ni föräldrar är med i stort sett hela inskolningen (4-5 dagar)
Dag 1: 10-11    Dag 2: 9.30-11.00   Dag 3: 9.30-12.00  Dag 4: 9.00-13.00 eller 14.00 
Dag 5: 9.00-13.00 eller 14.00 (tiderna kan komma att variera något)
 
Inskolningen kan sägas handla om att skola in både barn och föräldrar. Ni föräldrar kan era barn bäst och vi pedagoger kan barn i grupp. Ni föräldrar är aktiva med era barn, klär på/av, byter blöjor, matar, vilar mm första dagen, detta kan man successivt släppa under andra dagen.    
Under veckan kommer ni att få information från personalen gällande verksamheten på avdelningen
I samband med inskolningen träffar rektor er föräldrar för att informera om förskolans verksamhet, våra styrdokument, regler och rutiner etc.  

Daglig kontakt 
En stor del av föräldrasamverkan är den kontakt vi har då ni föräldrar lämnar och hämtar era barn. Då har vi möjlighet att ge varandra information om sådant som är viktigt just nu och föräldrar kan berätta lite om vad som hänt hemma på morgonen och personalen berättar kort om vad som hänt på förskolan under dagen.

Utvecklingssamtal
Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gånger/år — en gång på hösten och ett utskolningssamtal på våren
Inför samtalet får ni föräldrar hem "Frågor till föräldrarna att svara på hemma inför utvecklingssamtalet"
Ni får dessutom hem "Verksamhetsplanen" som beskriver verksamheten på Vänerparken.
Vid utvecklingssamtalet har man Verksamhetsplanen som grund när man tillsammans med föräldrar fyller i Avdelningens och barnets mål.

Vernissage  
I maj bjuder förskolan in till Vernissage. Då visar vi upp vad vi arbetat med under året.

Lucia
Lucia firas gemensamt på stora gården. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Om Lucia infaller på helgen så firar vi på måndagen efter.

Övrigt
Andra aktiviteter som vi kan komma att bjuda in till under året är ex. Drop In kaffe, sommarfest, höstfest, fixarkväll

Föräldrainformation barnsäkerhet

 Vi vill att Du som förälder ska känna dig trygg när ditt barn är hos oss. förskolan arbetar med säkerhet på olika sätt, för att göra barnets vistelse på förskolan så säker som möjligt. Som förälder kan Du tillsammans med oss bidra till ökad säkerhet för Ditt barn.

Avlämning och hämtning av barn:

Grindarna till förskolegården öppnas av vuxna. Det är viktigt att de stängs ordentligt, efter att ni passerat.

 
Vi pedagoger har alltid ansvar för ditt barn när det vistas såväl ute, som inne på förskolan. Det är viktigt att vi får veta om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan. Om barnet uteblir utan frånvaroanmälan kommer ni att bli kontaktad en pedagog på förskolan.
När det gäller lämning och hämtning är det viktigt att överlämnandet av barnen mellan oss är tydligt, vid överlämning övergår ansvaret från personal till föräldrar.
Det är även viktigt att Du som förälder meddelar oss på förhand om någon annan person ska hämta Ditt barn.

Kläder:

Lekande barn är aktiva. Med kroppen utforskar de både världen och sin egen förmåga att springa, hoppa och klättra. Detta hör till vardagsaktiviteterna. Genom att se till att Ditt barn har funktionella och praktiska kläder, som inte har snören och dylikt som kan fastna i lekredskapen, kan Du bidra till Ditt barns säkerhet.

Olycksfall:

Trots förebyggande arbete för att minimera olycksfallsriskerna på förskolan, händer det tyvärr ända att olyckan är framme. Förskolan för dokumentation över olyckor och tillbud, i syfte att förbättra säkerheten. Genom kommunen är Ditt barn försäkrat, och försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på förskolan och på fritiden.

Du hittar skadeanmälningsblankett på kommunens hemsida!

 

KONTAKT

Vänerviken förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Vänerparken 

Telefon förskolan:

Jollen:
0521-72 19 80

Ekan:
0521-72 19 83

Skutan:
0521-72 19 84

Skeppet:
0521-72 19 85 

Kök:
0521-72 19 54

Förskolechef:
Anna Olsén

E-post: anna.olsen@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 19 30